(ac)count on your comfort

01

1to1 služby

- Na mieru šité administratívne riešenia vyvinuté nami - tímom skúsených, zanietených a prístupných odborníkov -

Účtovníctvo & reporting

 • Komplexné spracovanie štatutárneho účtovníctva
 • Štatutárny a manažérsky reporting
 • Príprava účtovnej závierky
 • Spracovanie dane z pridanej hodnoty
 • Daňové plnenia
 • Jednorázové projekty – kontrola účtovníctva a procesov

Personalistika & mzdové služby

 • Komplexné spracovanie mzdovej agendy
 • Pravidelný mzdový reporting
 • Registrácia a odhlásenie zamestnancov
 • Ročné zúčtovanie dane
 • Digitálne osobné zložky zamestnancov
 • Osobné mzdové konzultácie
 • Dočasné / jednorázové personálne a mzdové služby
 • Dochádzkový systém
 • Portál pre elektronické výplatné pásky
 • Jednorázové projekty – výpočet miezd a kontrola procesov

Ostatné služby

 • Inovatívna správa prijatých faktúr
 • Správa cestovných výdavkov
 • Archivačné služby
 • Systém pre správu dokumentov
 • Webové prepojenie pre zdieľanie údajov
 • Platobné služby
 • Služby zástupcu pre doručovanie
 • Služby elektronickej schránky
 • Založenie spoločnosti
02

1to1 kľúčové piliere

Ľudia

Vytvárame pre Vás maximálny komfort naším otvoreným, priateľským, ľudským a najmä profesionálnym prístupom.

Inovácie

Vytvárame pre Vás maximálny komfort implementáciou nových technológií, ktoré optimalizujú procesy, poskytujú vymoženosti a zaručujú vysokú kvalitu dodaných služieb.

Riešenia

Vytvárame pre Vás maximálny komfort poskytovaním riešení, ktoré uspokoja Vaše jedinečné potreby. Dokážeme to vďaka našej nezávislosti, flexibilite ako aj nášmu rýchlemu rozhodovaniu a dobre definovaným procesom.

03

1to1 príbeh

Naše predchádzajúce skúsenosti s korporátnym svetom účtovníctva nás priviedli k tomu, aby sme vybudovali náš vlastný tím skúsených, odhodlaných a prístupných expertov. So zanietením využívame existujúce príležitosti dnešného sveta prostredníctvom inovácií, nezávislosti a dynamiky rastúcej spoločnosti. S našimi kvalifikovanými ľuďmi, modernými technológiami a flexibilitou v rozhodovaní, sme pripravení naplniť Vaše administratívne potreby tak, aby bol vždy zaručený Váš maximálny komfort.

Niektorí spolu pracujeme už niekoľko desiatok rokov. Za túto dobu sa nám podarilo vytvoriť synergiu v tíme, kde každý prispieva svojimi unikátnymi zručnosťami a zosobňuje profesionálny prístup. Sila nášho tímu a ľudí nám umožňuje vytvárať s Vami, našimi klientami, významné vzťahy, založené na rovnováhe.

Práca s progresívnymi modernými technológiami, ktoré optimalizujú procesy a zvyšujú Vašu spokojnosť bola jednou z našich nenaplnených túžob od čias nášho pôsobenia v korporátnej organizácii. Vo 1to1 dnes máme možnosť zúžitkovať business intelligence, automatizácie a robotiky s cieľom zvyšovať efektivitu, kvalitu a vymoženosti Vašich a našich procesov.

Vďaka našej flexibilite, dynamike a rýchlemu samostatnému rozhodovaniu Vam dokážeme včas a na mieru navrhnúť administratívne riešenia. Naším cieľom je prispôsobiť našu ponuku služieb k štandardizovaným postupom a procesom tak, aby uspokojila Vaše potreby a zároveň minimalizovala nedokonalosti a zbavila Vas zbytočných starostí.

04

1to1 význam

1to1 znamená rovnováhu a rovnocennosť v našom manažmente, procesoch, partnerstvách, vzťahoch, rozhodovaní, prístupe a výsledkoch. Toto všetko nás vedie na ceste k vytvoreniu udržateľného podnikania, na ktoré sa môže každý spoľahnúť.

 • obchodní partneri
 • kolegovia
 • klienti
 • klienti a my
 • racionálnosť a emocionálnosť
 • profesionalita a osobný prístup
 • dôvera a spoľahlivosť
 • problém a riešenie
05

Kontakt

KONTAKT

1to1 Administration s.r.o.
info@1to1.sk
+421 2 5262 2080

Korešpondenčná adresa:
Staré Grunty 202/12
841 04 Bratislava

GDPR

 

BANKOVÝ ÚČET

Československá obchodná banka
IBAN: SK46 7500 0000 0001 2569 2303
BIC: CEKOSKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 131908/B

IČO: 51964571
IČ DPH: SK2120863635
DIČ: 2120863635

Napíšte nám email